Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

CzarnyTygrysek
4241 d843 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
CzarnyTygrysek
0239 61be 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
CzarnyTygrysek
4112 3a4f
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 21 2017

CzarnyTygrysek
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viascorpix scorpix

April 12 2017

7584 b7c8 500

yaprakkyd:

‘grey bear’ by Patrick Joust

Reposted fromlevindis levindis viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnihil-sum nihil-sum

April 03 2017

CzarnyTygrysek
8182 3145
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek

April 02 2017

CzarnyTygrysek
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

March 20 2017

CzarnyTygrysek
6780 95e3 500
Reposted frompesy pesy viashakeme shakeme
CzarnyTygrysek
Reposted fromshakeme shakeme
CzarnyTygrysek
Reposted fromshakeme shakeme
CzarnyTygrysek

March 17 2017

CzarnyTygrysek

March 15 2017

CzarnyTygrysek
0531 8959
Reposted fromAng3ll Ang3ll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl