Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

CzarnyTygrysek
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

June 22 2017

CzarnyTygrysek
CzarnyTygrysek
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaeternaljourney eternaljourney
CzarnyTygrysek
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaszyszaak szyszaak
CzarnyTygrysek
3115 16c6
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix

June 16 2017

CzarnyTygrysek
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
CzarnyTygrysek
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
CzarnyTygrysek
Od ludzi chyba bardziej nienawidzę siebie. Tyle razy próbując coś osiągnąć zawsze coś spieprzyłem.
— Internety
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0071 765b 500
Bardzo.
CzarnyTygrysek
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
CzarnyTygrysek
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
CzarnyTygrysek
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?

June 13 2017

CzarnyTygrysek
3631 a28e
Reposted fromzungud zungud viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
CzarnyTygrysek
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
CzarnyTygrysek
– Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła dalej.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot-Dziwak.
– Właściwie wszystko mi jedno. – W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
– Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alicja w formie wyjaśnienia
– Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo.
— Alicja w krainie czarów
CzarnyTygrysek
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
CzarnyTygrysek
CzarnyTygrysek
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl