Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

CzarnyTygrysek
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
CzarnyTygrysek
Nie wiem, po kim mała ma taki charakterek. Osobiście myślę, że to od czytania tylu książek.
— Carlos Ruiz Zafón
3906 ab65 500

ollebosse:

THE BOY WHO STOLE THE MOON Art Print by Los Tomatos | Society6

Reposted fromfreakish freakish viacorvax corvax
CzarnyTygrysek
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viascorpix scorpix

May 08 2017

CzarnyTygrysek
7548 cc64 500
Reposted fromphotonom photonom viausmiechprosze usmiechprosze

May 07 2017

CzarnyTygrysek
4811 c134 500
CzarnyTygrysek
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
8308 91d2
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
CzarnyTygrysek
9414 e262
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viacorvax corvax

April 23 2017

CzarnyTygrysek
4241 d843 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
CzarnyTygrysek
0239 61be 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
CzarnyTygrysek
4112 3a4f
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 21 2017

CzarnyTygrysek
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viascorpix scorpix

April 12 2017

7584 b7c8 500

yaprakkyd:

‘grey bear’ by Patrick Joust

Reposted fromlevindis levindis viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaMartwa13 Martwa13
CzarnyTygrysek
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnihil-sum nihil-sum

April 03 2017

CzarnyTygrysek
8182 3145
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
CzarnyTygrysek
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl