Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

CzarnyTygrysek
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viamiscauliflower miscauliflower
CzarnyTygrysek
2304 cdd7 500
Reposted fromyikes yikes viamiscauliflower miscauliflower
CzarnyTygrysek
2826 f38f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiscauliflower miscauliflower
CzarnyTygrysek
CzarnyTygrysek
   spokój ma kształt Twoich ramion  

June 06 2018

CzarnyTygrysek
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viapensieve pensieve
CzarnyTygrysek
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapensieve pensieve

June 02 2018

CzarnyTygrysek
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 19 2018

CzarnyTygrysek
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola

May 18 2018

Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
CzarnyTygrysek
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
CzarnyTygrysek
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaoutofmyhead outofmyhead
CzarnyTygrysek
2304 cdd7 500
Reposted fromyikes yikes viaoutofmyhead outofmyhead
CzarnyTygrysek
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead

May 16 2018

CzarnyTygrysek

May 04 2018

CzarnyTygrysek
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viakatalama katalama
CzarnyTygrysek
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakatalama katalama
CzarnyTygrysek
0889 6e35
Reposted fromdebsy91 debsy91 viakatalama katalama
CzarnyTygrysek
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viakatalama katalama
CzarnyTygrysek
Przez ostatnie pół roku nie śmiałam się tyle, co przez ostatni miesiąc. Uwielbiam się śmiać.. 
— Uwielbiam siebie taką.
Reposted fromkatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl