Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

CzarnyTygrysek
Reposted frombluuu bluuu via12czerwca 12czerwca
CzarnyTygrysek
6912 3022
Reposted frombanitka banitka viaRastaPrincess RastaPrincess

February 19 2018

CzarnyTygrysek
6810 2410
Reposted fromzrazik zrazik
CzarnyTygrysek
6006 8fc0 500
Reposted fromzrazik zrazik
CzarnyTygrysek

February 16 2018

I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
CzarnyTygrysek
2977 ab5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezsenna bezsenna

February 09 2018

CzarnyTygrysek
2432 ed4a
CzarnyTygrysek
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James
1492 e461
CzarnyTygrysek
3020 04d1
Reposted fromIriss Iriss viaproof proof
CzarnyTygrysek
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viaproof proof

February 08 2018

CzarnyTygrysek
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
— compromise.soup.
Reposted fromcompromise compromise viaMsChocolate MsChocolate
CzarnyTygrysek
5634 f557 500
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
CzarnyTygrysek
8643 ea60
cuddling
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu

February 03 2018

CzarnyTygrysek
Nikt nie sprawia, że się śmieję, tak jak Ty
— Ten Typ Mes - "Jak Nikt"

January 31 2018

CzarnyTygrysek
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
CzarnyTygrysek
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viabangbangimdead bangbangimdead
CzarnyTygrysek
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via2708 2708
CzarnyTygrysek
7103 8535 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl