Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

9182 6c30 500

biegnąca z wilkami / c. p. estés

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
CzarnyTygrysek
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viapunkahontaz punkahontaz
CzarnyTygrysek
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts

August 15 2017

CzarnyTygrysek
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viapiksele piksele
CzarnyTygrysek
I uśmiechaj się. Świat jest lepszy, gdy człowiek się uśmiecha.
— John Grisham – Oskarżony
Reposted fromnihil-sum nihil-sum
CzarnyTygrysek
Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli.
— Emma Scott
Reposted fromnihil-sum nihil-sum

August 11 2017

CzarnyTygrysek
0856 94ce
Reposted fromscorpix scorpix

August 06 2017

CzarnyTygrysek
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viahiena hiena
CzarnyTygrysek
1763 afcc 500
Reposted fromneedtochange needtochange viahiena hiena
CzarnyTygrysek
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viahiena hiena
CzarnyTygrysek
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozeczkowa pozeczkowa
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapozeczkowa pozeczkowa

August 04 2017

CzarnyTygrysek
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viacorvax corvax
CzarnyTygrysek
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
CzarnyTygrysek
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
CzarnyTygrysek

July 26 2017

CzarnyTygrysek
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapozeczkowa pozeczkowa
CzarnyTygrysek
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viapozeczkowa pozeczkowa
CzarnyTygrysek
5101 d217 500
CzarnyTygrysek
3593 a676
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl