Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

CzarnyTygrysek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
CzarnyTygrysek
1403 e74d
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola

December 05 2017

CzarnyTygrysek
CzarnyTygrysek
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viagabrynia gabrynia

November 30 2017

CzarnyTygrysek
Ja cóż - włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko 
Pójść na wrzosowisko 
I zapomnieć wszystko 
— Sted
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viaarosraro arosraro

November 26 2017

CzarnyTygrysek
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamelomanka melomanka
CzarnyTygrysek
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamelomanka melomanka
CzarnyTygrysek
9657 8172
Reposted fromslodziak slodziak viamelomanka melomanka
CzarnyTygrysek
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax

November 21 2017

CzarnyTygrysek
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix

November 17 2017

CzarnyTygrysek
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viawezuwia wezuwia
CzarnyTygrysek
6549 2987 500
Reposted fromoll oll viawezuwia wezuwia
CzarnyTygrysek
CzarnyTygrysek
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaa-antimatter a-antimatter
CzarnyTygrysek
0261 a0a5 500
Reposted fromrol rol viablank-page blank-page

November 12 2017

CzarnyTygrysek
4716 676d 500
CzarnyTygrysek
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viablackheartgirl blackheartgirl

November 11 2017

CzarnyTygrysek
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viaWhiltierna Whiltierna
CzarnyTygrysek
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaWhiltierna Whiltierna
CzarnyTygrysek
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless viaWhiltierna Whiltierna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl